Oferta archiwalna

Specjalista ds. Zgodności

Oferta archiwalna

6 000,00 zł

Oferta archiwalna.

Dane kontaktowe niedostępne.

umowa o pracę


specjalista Grójec, pracownik biurowy Grójec

 • implementacja przepisów prawa, zasad, norm i standardów do procedur wewnętrznych,
 • zapobieganie zmaterializowaniu się ryzyka naruszenia prawa lub regulacji wewnętrznych,
 • pełnienie
  doradztwa w zakresie stosowania nowo wprowadzanych oraz obowiązujących
  przepisów prawa i standardów rynkowych dla wewnętrznych komórek
  organizacyjnych,
 • nadzór nad prawidłowym wdrażaniem procedur wewnętrznych,
 • monitorowanie przestrzegania przepisów wewnętrznych oraz identyfikacja i analiza ryzyk braku zgodności,
 • monitorowanie zaistniałych incydentów,
 • podejmowanie działań wspierających oraz naprawczych,
 • wdrażanie rozwiązań służących eliminowaniu możliwości wystąpienia niezgodności lub ryzyk braku zgodności,
 • raportowania o zidentyfikowanych nieprawidłowościach,
 • prowadzenie działań edukacyjnych wśród pracowników i współpracowników Spółki w zakresie podległego obszaru merytorycznego,
 • realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • realizacja obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych,
 • współpraca z zewnętrznymi organami kontrolnymi.


Wymagania

posiadanie obywatelstwa polskiego i posługiwanie się biegle w mowie i piśmie językiem polskim,
wykształcenie wyższe,
minimum 5 letnie doświadczenie w realizacji zadań z zakresu compliance bądź pokrewnego,
umiejętność stosowania i właściwej interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów,
umiejętność pracy w zespole - wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i komunikacyjne,
obowiązkowość, terminowość, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu codziennych obowiązków,
wysoka kultura osobista,
ukierunkowanie na realizację celów biznesowych,
mile widziane certyfikaty z zakresu compliance lub audytu wewnętrznego.
bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
otwartość oraz chęć do nauki,
prawo jazdy kat. B.


Oferujemy

interesującą pracę w dynamicznym i rozwojowym zespole,
atrakcyjne warunki zatrudnienia i wynagrodzenia,
możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego,
niezbędne narzędzia pracy,
możliwość wdrażania własnych pomysłów oraz korzystania z wiedzy i doświadczeń korporacyjnych,
możliwość pracy w jednej z największych grup kapitałowych w sektorze energetycznym w Polsce.


Klauzule informacyjne

Aplikuj

Ważne do: 2020.02.11, wyświetleń: 735

nr ogłoszenia: 1250